Vzdelanie:

  • 1967 – 1970 SVŠ Trenčín
  • 1971 – 1977 Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
  • 1981 špecializácia I. stupňa v odbore chirurgia
  • 1985 obhajoba dizertačnej práce (CSc.)
  • 1987 špecializácia v odbore neurochirurgia
  • 1989 habilitácia VR LFUK Bratislava – docent
  • 2004 mimoriadny profesor FZ a SP Trnavskej Univerzity
  • 2006 profesor

Atestácie:

  • 1981 špecializácia I. stupňa z chirurgie
  • 1987 špecializácia II. stupňa z neurochirurgie

 


Fotogaléria

Ambulancia
Ambulancia
Budova hyperbarickej oxygenoterapie

Kontakt

Ambulancia:

Budova hyperbarickej oxygenoterapie
Kollárova 1
Nové Zámky

Objednávanie pacientov:

0948 300 751

 

Termín konzultácie po predchádzajúcom telefonickom dohovore